+48 788 788 333
[email protected]
Mikulczycka 1
41-800 Zabrze

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając, używając serwisy internetowe należące do BOCIEK S.C. lub prenumerując nasze bezpłatne elektroniczne czasopismo akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie: http://www.bociek.eu

1. Dane dostępowe i hosting

Dostęp do naszej strony internetowej jest wolny i można na nią wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. Każde wywołanie strony internetowej powoduje automatyczny zapis logów w serwerze tj. Państwa adres IP, datę oraz godzinę wejścia, nazwę wywoływanego pliku, ilość przesłanych danych oraz dokumentuje wywołanie strony.

Tak zebrane dane podlegają analizie tylko i wyłącznie w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania naszej strony oraz w celu udoskonaleniu proponowanej przez nas oferty. Wszystko to ma na celu, w ramach oceny interesów, zabezpieczeniu naszego uzasadnionego przez prawo interesu, które polega na poprawnej prezentacji udostępnionej przez nas oferty. Zgromadzone dane dostępowe są automatycznie kasowane w terminie jednego tygodnia( 7 dni) od momentu skończenia Państwa wizyty na stronie naszego sklepu.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

Na nasze zlecenie, prezentacją strony oraz usługami związanymi z hostingiem są wykonywane przez zewnętrznego usługodawcę. Wszystkie podane przez Państwa dane, które zostały zgromadzone w celu skorzystania w pełni z naszej domeny internetowej lub w przygotowanych specjalnie w tym celu formularzach są gromadzone na zewnętrznych serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach jest dopuszczone oraz odbywa się tylko i wyłącznie w określonym zakresie, który niniejsza polityka prywatności określa.

Operator podanych przez Państwa danych osobowych posiada siedzibę leżącą na terenie państwa należącego do wspólnoty Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Pobieranie oraz przechowywanie danych w celu wykonania realizacji umowy oraz założenia konta Klienta

W celu poprawnego działa sklepu gromadzimy podane przez Państwa dane osobowe tylko wtedy, kiedy zostaną one dobrowolnie przez Państwa podane w momencie składania zamówienia, kontaktują się bezpośrednio z sklepem( poprzez specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego, wysyłając e-mail lub kontaktując się telefonicznie) oraz w momencie założenia konta Klienta na naszej stronie. Informacja o obowiązkowych polach do wypełnienia jest spowodowana tym, że bez zawartych w nich danych nie będziemy w stanie wykonać umowy lub ustosunkować się do zgłoszonej nam sprawy, w której zgłosili się Państwo do nas lub założyli Państwo konta klienta. Brak podania tych obowiązkowych danych skutkuje brakiem możliwości ukończenia zamówienia lub założenia konta klienta oraz kontaktu z sklepem. Rodzaj gromadzonych danych zależy od specjalnie przygotowanych formularzy, do których są one wprowadzane. Przekazane przez Państwa dane są wykorzystywane w celu wykonania zawartej umowy lub/i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. W momencie wykonania umowy lub zgłoszeniu usunięcia założonego przez Państwa konta klienta, sposób przetwarzania podanych przez Państwa danych zostanie ograniczony, a upłynięcie odpowiednich okresów przechowywania, które są ściśle określone w obowiązującej ustawie o rachunkowości, dane te będą skasowane, lub w przypadku wyrażeniu przez Państwa jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie zgromadzonych danych oraz w zgodzie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi zastrzeżemy sobie prawo do dłuższego wykorzystywania danych, o czym zostaną Państwo w takiej sytuacji poinformowani w niniejszym oświadczeniu. Założone przez Państwa konta klienta może zostać skasowane w każdym momencie. W tym celu muszą Państwo napisać wiadomość wysłaną na nasz adres kontaktowy podany w punkcie „Bociek S.C. dane kontaktowe i posiadane przez Państwa prawa” lub skorzystać w tym celu z odpowiednio przygotowanej funkcji w Państwa koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

Wykonanie zawartej umowy wymaga od nas przekazanie Państwa danych firmie kurierskiej, która będzie świadczyła usługę doręczenia zamówionych przez Państwa towarów.
Wybór dostawcy usługi płatniczej, który Państwo wybiorą podczas procesu zamawiania towaru, w celu zrealizowania płatności, zgromadzone przez nas dane zostaną przekazane w tym celu do odpowiednio wybranej instytucji kredytowej, która obsługuje proces płatności i w razie potrzeby również do wybranego w procesie zamawiania przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Część z takich dostawców również gromadzi dane w sposób samodzielny, o ile będą Państwo posiadali założone u nich konto klienta. W tym przypadku muszą Państwo zalogować się w serwisie takiego dostawcy usług płatniczych poprzez podanie swoich danych wymaganych do zalogowania.

Udzielenie nam przez Państwo na etapie składania zamówienia lub po jego złożeniu wyraźnej zgodny będzie skutkowało, na tej podstawie, przekazaniu Państwa numeru telefonu, adresu oraz/ lub adresu e-mail wybranej firmie kurierskiej. Takie przekazanie jest niezbędne, by mogła się ona z Państwem skontaktować przed próbą dostarczenia przesyłki z zamówionym towarem lub w celu awizowania przesyłki.

Udzielona w tym celu zgoda może w każdej chwili zostać przez Państwa cofnięta poprzez wysłanie do nas odpowiedniej wiadomości na podany przez nas adres kontaktowy w punkcie „Bociek S.C. dane kontaktowe i posiadane przez Państwa prawa” lub poprzez wysłanie odpowiednio sformułowanej wiadomości bezpośrednio na adres kontaktowy podanej niżej firmy kurierskiej. Po przyjęciu takiego zgłoszenia podane przez Państwa dane zostaną skasowane lub w przypadku wyrażeniu przez Państwa jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie zgromadzonych danych oraz w zgodzie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi zastrzeżemy sobie prawo do dłuższego wykorzystywania danych, o czym zostaną Państwo w takiej sytuacji poinformowani w niniejszym oświadczeniu.

Dane firmy kurierskiej:
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS)
Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki

4. Newsletter wysyłany drogą e-mail

Zapisanie się przez Państwo do naszego newslettera spowoduje korzystaniem przez nas z niezbędnych do tego celu danych lub tych danych, które specjalnie w tym celu zostaną przez Państwa przekazane.
Korzystanie z naszego newslettera jest dobrowolne i mają Państwo możliwość zrezygnowania z jego korzystania w każdej chwili. W tym celu należy wysłać nam stosowną wiadomość z taką informacją, korzystając z odpowiedniego do tego celu linka, który został zamieszczony w newsletterze. Zaprzestanie z korzystania z newslettera skutkuje wyrejestrowaniem i usunięciem Państwa adresu e-mail lub w przypadku wyrażeniu przez Państwa jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie zgromadzonych danych oraz w zgodzie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi zastrzeżemy sobie prawo do dłuższego wykorzystywania danych, o czym zostaną Państwo w takiej sytuacji poinformowani w niniejszym oświadczeniu.

5. Pliki Cookies oraz analityka internetowa

Mając na celu wzrost atrakcyjności strony internetowej naszego sklepu oraz aby umożliwić korzystanie z specjalnie określonych funkcji w celu wyświetlaniu proponowanych i odpowiednich produktów z naszej oferty oraz do celów analizy rynku, korzystamy na naszych stronach z tzw. plików cookies. Ich zastosowanie, w celu dokładniejszej analizy oraz oceny interesów, ma na celu ochronę naszego interesu, który jest uzasadniony prawnie, mające na celu zoptymalizowanie prezentacji naszej oferty. Pliki Cookies to pliki tekstowe o małej pojemności, których zapisywanie jest automatyczne i ich zapisywanie odbywa się na końcowym urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Część z tych plików cookies jest automatycznie usuwana po zamknięciu przeglądarki internetowej( pliki cookies sesyjne). Kolejna część używanych przez nas plików cookies jest zapisywana na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym w celu ułatwienia nam rozpoznanie używanej wcześniej przeglądarki internetowej podczas ponownego wejścia na naszą stronę( cookies trwałe). Długość czasu, podczas którego te pliki są przechowywane jest podana w wewnętrznych ustawieniach cookies w Państwa przeglądarce internetowej. Program ten można ustawić w taki sposób, aby wyświetlała się informacja o wykorzystywanych plikach cookies oraz w taki sposób, by mogli Państwo móc decydować o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu w poszczególnych przypadkach lub też w sposób całkowity. Przeglądarki internetowe w różny sposób zarządzają wewnętrznymi ustawieniami plików cookies. Korzystając z menu pomocniczego poszczególnych przeglądarek internetowych mogą Państwo znaleźć szczegółowe wyjaśnienia na temat możliwości dokonania zmiany ustawień związanych z plikami cookies. Poszczególne linki przekierują Państwa bezpośrednio do tych ustawień:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Nie wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej. Dodatkowo, nasza strona wykorzystuje również tzw. plików cookies DoubleClick, mające na celu rozpoznanie wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej podczas odwiedzania innych stron internetowych. Takie pliki cookies DoubleClick są wykorzystywane w ramach Google Analytics. Takie zebrane informacje są generowane w sposób automatyczny przez pliki cookies i dotyczą one Państwa korzystania z naszej strony internetowej oraz są one w bezpośredni sposób przesyłane do odpowiedniego serwera Google, mieszczącego się w USA i są one tam zapisywane.
Nasza strona również posiada włączoną tzw. anonimizację IP. Oznacza to, że Państwa adres IP, z którego odwiedzają Państwo naszą stronę jest celowo uproszczany poprzez skrócenie przed przesłaniem go dalej wewnątrz obrębu państw, które są członkami wspólnoty Unii Europejskiej lub również w przypadku przekazania do innych państw, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Określone jako wyjątkowe przypadki umożliwiają przekazanie pełnego adresu IP, który jest przesyłany do serwera Google, mieszczącego się w USA, gdzie następnie tam na miejscu jest on skracany. Anonimizowany adres IP, który jest przesyłany bezpośrednio przez wykorzystywaną przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzi Google Analytics nie jest w żaden sposób pozwiązywany z innego typu danymi Google.

Firma Google wykorzystuje tak zgromadzone dane w celu przygotowania raportu związanego z określeniem aktywności na stronie internetowej, jak również w celu zapewnienia świadczenia usług, które powiązane są z korzystaniem z strony internetowej. Google Analytics, w celu dokładniejszej analizy oraz oceny interesów, ma na celu ochronę naszego interesu, który jest uzasadniony prawnie, mający na celu zoptymalizowanie prezentacji naszej oferty oraz działaniu naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób przez firmę Google informację mogą zostać udostępnione osobom trzecim w momencie, jeżeli jest to wymagane przez określone przepisy prawa lub w momencie, jeżeli te osoby trzecie mają za zadanie przetworzyć w/w informacje na zlecenie firmy Google.

Pliki cookies DoubleClick firmy Google stanowią ofertę Google LLC. (www.google.com).
Firma Google LLC posiada swoją główna siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz posiada ona również certyfikat EU-US-Privacy Shield. Podpisana umowa pomiędzy rządem USA, a Komisją Europejską zapewnia odpowiednio wysoki level ochrony zgromadzonych danych dla przedsiębiorstw, które mają nadany certyfikat Privacy Shield.

W każdym momencie mają Państwo możliwość wyłączenia gromadzenia plików cookies Double Click. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z opcji otrzymania dodatkowych danych oraz informacji związanych z stosowaniem plików cookies oraz optymalnych ustawień, korzystając ze strony Digital Advertising Alliance. Mają Państwo również możliwość ustawienia wykorzystywanej przeglądarki w taki sposób, aby wyświetlała się informacja o wykorzystywanych plikach cookies oraz w taki sposób, by mogli Państwo móc decydować o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu w poszczególnych przypadkach lub też w sposób całkowity. Nie wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

Wykorzystywanie Google Analytics (Universal) w celu prowadzenia analityki internetowej

Odwiedzana przez Państwa nasza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, specjalnie przygotowanego przez firmę Google Inc. (www.google.com) narzędzia służącego do analityki internetowej. Korzystanie ma na celu dokładniejszą analizę oraz ocenę interesów orazochronę naszego interesu, który jest uzasadniony prawnie, mający na celu zoptymalizowanie prezentacji naszej oferty oraz działaniu naszej strony internetowej. Głównym celem Google (Universal) Analytics jest wykorzystywanie specjalnych metod (np. plików cookies) w celu dokładniejszej analizy korzystania przez Państwa naszej strony internetowej. Zgromadzone w automatyczny sposób informacje na temat korzystania przez Państwa strony internetowej są przesyłane w bezpośredni sposób do serwera formy Google w USA i są one tam zapisywane. Anonimizacja adresów IP włączona na naszej stronie sprawia, że Państwa adres IP jest przed przesłaniem skracany przed przesłaniem go dalej wewnątrz obrębu państw, które są członkami wspólnoty Unii Europejskiej lub również w przypadku przekazania do innych państw, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Określone jako wyjątkowe przypadki umożliwiają przekazanie pełnego adresu IP, który jest przesyłany do serwera Google, mieszczącego się w USA, gdzie następnie tam na miejscu jest on skracany. Anonimizowany adres IP, który jest przesyłany bezpośrednio przez wykorzystywaną przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzi Google Analytics nie jest w żaden sposób pozwiązywany z innego typu danymi Google.

Firma Google LLC posiada swoją główna siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz posiada ona również certyfikat EU-US-Privacy Shield. Podpisana umowa pomiędzy rządem USA, a Komisją Europejską zapewnia odpowiednio wysoki level ochrony zgromadzonych danych dla przedsiębiorstw, które mają nadany certyfikat Privacy Shield.

Mają Państwo możliwość wyłączenia rejestracji zebranych informacji o danych przez pliki cookies, które w bezpośredni sposób wiążą się z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej( dotyczy to również zapisem Państwa adresu IP) przez firmę Google. Można również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google. W tym celu należy ściągnąć z internetu oraz zainstalować plug-ina( wtyczkę) do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Bezpośredni link do pobrania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Istnieje jeszcze jedna opcja, nie wymagająca pobierania wtyczki i jej instalacji. Wchodząc w w/w link mają Państwo również możliwość wyłączenia gromadzenia danych przez Google Analytics związanych z naszą stroną internetową. W tym momencie na Państwa urządzeniu końcowym zostanie utworzony oraz zapisany specjalnie przygotowany w tym celu plik cookie opt-out. Usunięcie w przeglądarce zgromadzonych plików cookie spowoduje konieczność ponownego wejścia na stronę oraz wyłączenia gromadzenia danych.

6. Wykorzystywanie narzędzi do e-marketingu w celu reklamy

Google AdWords Remarketing
W celu promowania naszej storny internetowej oraz lepszym pozycjonowaniu w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach, jak i na innych stronach internetowych osób trzecich, wykorzystujemy w tym celu Google Adwords. Każde wejście na naszą stronę internetową zapisuje w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie sporządzany przez firmę Google. Ten, wykorzystując pseudoanimowego indentyfikatora (ID) oraz korzystając z zgromadzonych wcześniej danych dotyczących odwiedzanych przez Państwa w przeglądarce stron wpływa na wyświetlanie specjalnie przygotowanych reklam, które są oparte na Państwa zainteresowaniach w sieci. Powyższe, w celu dokładniejszej analizy oraz oceny interesów, ma na celu ochronę naszego interesu, który jest uzasadniony prawnie, mający na celu zoptymalizowanie prezentacji naszej oferty oraz działaniu naszej strony internetowej.

Idące dalej przetwarzanie zgromadzonych danych jest możliwe tylko wtedy, gdy została przez Państwa wyrażona zgoda wobec firmy Google Inc na połączenie tzw. historii przeglądania oraz użycia aplikacji z posiadanym przez Państwa kontem oraz możliwością przetwarzania zgromadzonych danych i informacji z Państwa konta Google do indywidualizacji wyświetlanych dla Państwa reklam na stronach internetowych. Bycie zalogowanym w w serwisie Google i odwiedzenie naszej strony spowoduje wykorzystanie przez firmę Google Państwa danych razem z danymi zgromadzonymi w Google Analytics w celu utworzenia oraz określeniu specjalnej listy grup docelowych w celu remarketingu na różnych końcowych urządzeniach z których Państwo korzystają będąc zalogowanym na koncie Google. Aby utworzyć takie grupy docelowe firma Google tymczasowo łączy udostępnione przez Państwa dane osobowe z zgromadzonymi danymi Google Analytics.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Firma Google LLC posiada swoją główna siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz posiada ona również certyfikat EU-US-Privacy Shield. Podpisana umowa pomiędzy rządem USA, a Komisją Europejską zapewnia odpowiednio wysoki level ochrony zgromadzonych danych dla przedsiębiorstw, które mają nadany certyfikat Privacy Shield.

W każdym momencie mają Państwo możliwość wyłączenia gromadzenia plików cookies wykorzystywane do remarketingu. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z opcji otrzymania dodatkowych danych oraz informacji związanych z stosowaniem plików cookies oraz optymalnych ustawień, korzystając ze strony Digital Advertising Alliance. Mają Państwo również możliwość dezaktywowania plików cookies, które są wykorzystywane do remarketingu klikając w poniższy link: https://app.adroll.com/optout/safari

7. Wtyczki( plug-iny) wykorzystywane przez portale społecznościowe

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych( plug-inów).
Wchodząc na naszą stronę internetową, która ma wbudowaną taką wtyczkę, wykorzystywana przez Państwa w tym celu przeglądarka internetowa zainicjuje bezpośrednie połączenie z serwerami takich mediów społecznościowych jak: Google, Faceboo, Instagram lub Twitter. Dane zawarte w wtyczce są przekazywane przez danego usługodawcę mediów społecznościowych bezpośrednio do przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają oraz jest integrowana bezpośrednio z stroną tych mediów. Taka integracja umożliwia w/w usługodawcą uzyskanie odpowiedniej informacji informującej o tym, że w Państwa przeglądarce nasza strona została wyświetlona. Taka informacja jest przesyłana niezależnie od faktu, czy posiadają Państwo konto na stronie usługodawcy, czy też nie oraz niezależnie od tego, czy są Państwo tam aktualnie zalogowani, czy też nie. Pakiet takich informacji wraz z adresem Państwa IP jest przesyłany przez przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer konkretnego usługodawcy i jest on tam zapisywany. Niektóre z tych serwerów mieszczą się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zalogowanie się przez Państwa do któregoś w w/w serwisów umożliwia usługodawcy do bezpośredniego podporządkowaniu Państwa wizyty na naszej stronie do posiadanego przez Państwa na stronie usługodawcy profilu. Skorzystanie z wbudowanej opcji wtyczki tj. np. „Udostępnij”, czy przycisk „Lubię to” to odpowiednio przygotowana informacja zostanie w bezpośredni sposób przekazana na serwer odpowiedniego usługodawcy i tam jest zapisywana. Tak przekazana informacja zostaje dodatkowo przekazana i opublikowana w odpowiednim serwisie społecznościowym.

Wszystkie informacje dotyczące celu gromadzenia, przetwarzania i dalszego wykorzystywania tak zgromadzonych informacji przez usługodawców oraz możliwość skontaktowania jak i informacji na temat Państwa praw w zakresie danych oraz zmiana ustawień związanych z ochroną Państwa prywatności są określone i zapisane w polityce prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, aby odpowiednie serwisy społecznościowe przypisywały zebrane w momencie wejścia na naszą stronę danych do Państwa profilu w poszczególnym serwisie społecznościowym to przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z danego serwisu. Mają Państwo również możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania stosowanych przez naszą stronę wtyczek społecznościowych, wykorzystując w tym celu odpowiednio przygotowanych rozszerzeń dla Państwa przeglądarki tj. zablokowanie skryptów za pomocą „No Scritp” (http://noscript.net/).

8. Wystawianie opinii

W trakcie składania zamówienia lub już po jego złożeniu mogą Państwo wyrazić jednoznaczną zgodę na wykorzystanie podanego przez Państwa adresu e-mail w celu wysłania do Państwa wiadomości e-mail, w której będzie zawarte przypomnienie o opcji wystawienia nam opinii na temat procesu realizacji złożonego zamówienia za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanego systemu opinii.
Zgoda ta może w każdej chwili zostać wycofana. W tym celu muszą Państwo przesłać wiadomość z taką informacją na nasz adres kontaktowy podany w punkcie: „Bociek S.C. dane kontaktowe i posiadane przez Państwa prawa”.

9. „Bociek S.C. dane kontaktowe i posiadane przez Państwa prawa”

Posiadają Państwo prawo do darmowej informacji na temat posiadanych przez nas Państwa danych osobowych oraz możliwość ich korekty, ograniczenia przetwarzania, kasacji jak i przeniesienia.
Jeżeli posiadają Państwo pytania związane z zbieraniem, wykorzystywaniem oraz przetwarzaniem posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, korekty tych danych, usunięcia lub w celu rezygnacji z otrzymanych przez nas od Państwa zgód, jak i w przypadku wyrażenia sprzeciwu w stosunku do wykorzystania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Bociek S.C. Kaźmierczak, ul. Mikulczycka 1, 41-800 Zabrze, [email protected]
Dodatkowo, mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli w związku z udostępnionym przez nas sposobem polityki prywatności – w celu analizy oraz oceny interesów – przetwarzanie zgromadzonych przez nas danych osobowych mających na celu zabezpieczenie naszych uzasadnionych przez prawo interesów, mają wówczas Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec w/w sposobu przetwarzania danych, ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych ma na celu marketing bezpośredni to w tym przypadku mogą Państwo zgłosić prawo do sprzeciwu w każdym czasie. W przypadku przetwarzania w innych celach, prawo sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie w szczególnych sytuacjach.

Skorzystanie z prawa do sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem kontynuowania przetwarzania Państwa danych osobowych, pod warunkiem że nie wykażemy żadnych istotnych oraz prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i są one nadrzędne wobec posiadanych przez Państwa prawi i interesów, lub gdy przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń.
Jeżeli przetwarzanie danych służy do celów marketingu bezpośredniego, powyższy zapis nie obowiązuje i w tym przypadku kontynuacja przetwarzania danych osobowych nie będzie miała miejsca.

Aktualizacja polityki prywatności – 24.05.2018

Wcześniejsza wersja polityki prywatności do 24.05.2018

Czytając, przeglądając, używając serwisy internetowe należące do BOCIEK S.C. lub prenumerując nasze bezpłatne elektroniczne czasopismo akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie: http://www.bociek.eu

Cookies (ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu www.bociek.eu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Cookies służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z serwisu www.bociek.eu, aby poszczególne strony i operacje mogły być wyświetlane i realizowane w szybszy, uproszczony sposób. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jeżeli nie wyrażasz zgody na to, aby pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego urządzenia zmień właściwości przeglądarki internetowej

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.bociek.eu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Po decyzji o zakupie w naszym sklepie, zanim będziemy mogli dokonać transakcji zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres dostawy towaru, numer telefonu, oraz informacje dotyczące formy płatności. Poza tym, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Sposoby kontaktu
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile oraz smsy dotyczące reazlizacji Twojego zamówienia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia. Jeżeli zapisałeś się na nasze bezpłatne czasopismo lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie będziesz otrzymywał je drogą emailową

Bezpieczeństwo
Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera, dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich

Subskrypcja bezpłatnego czasopisma
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego czasopisma w serwisie wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Podawane imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu

Niezapowiedziane wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały w związku z działalnością serwisu www.bociek.eu. Pod określeniem niezapowiedziane wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.bociek.eu (np. zmiany wewnętrzne, nowości promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy produktów z serwisu www.bociek.eu

Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.bociek.eu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu www. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu www.bociek.eu

Zmiana lub całkowite usunięcie danych osobowych
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Dane podane przed dokonaniem transakcji można zmienić lub całkowicie usunąć korzystając z danych teleadresowych właściciela www.bociek.eu, podanych na podstronie kontaktowej. Jeśli chodzi o subskrypcję bezpłatnego czasopisma, w każdej wiadomości przesyłanej w ramach czasopisma znajduje się informacja wraz z instrukcją jak można zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości